Tradycyjna kwesta już za nami! Podziękowania!

Tradycyjna kwesta już za nami! Podziękowania!

W dniu 1 listopada 2021 roku, późnym wieczorem zakończyła się kwesta na Cmentarzu Prawosławnym na Woli w Warszawie, która była prowadzona przez ostatnie dwa dni października i w dniu Wszystkich Świętych.

Była to tradycyjna zbiórka pieniędzy do puszek, którą od pięciu lat organizuje Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń” pod hasłem „Ratujmy Zabytkowe Nagrobki”. Co roku Stowarzyszenie kwestuje wspólnie z dziećmi i młodzieżą z Punktu Katechetycznego oraz ich rodzicami a także duchownymi z wolskiej Parafii.  

Dzięki wsparciu i ofiarności osób odwiedzających groby swoich bliskich i znajomych podczas tegorocznej kwesty udało się zebrać kwotę 13.548,80 zł.

Wszystkie zebrane w ten sposób środki finansowe zostaną przeznaczane na renowację zabytkowych i historycznych nagrobków na warszawskiej nekropolii, która jest miejscem wyjątkowym i ważnym. Dotychczas na renowację tych pięknych obiektów sakralnych przekazaliśmy ponad 66 tyś. zł. Pozwoliło to na odnowienie dwóch kapliczek, jednego grobowca i wspólnego grobu dzieci pomordowanych na Woli w 1944 roku.

Potrzeby są ogromne, dlatego też nie poprzestajemy tylko na tej tradycyjnej zbiórce. Za pośrednictwem portalu internetowego prowadzimy zbiórkę online na zrzutka.pl. Zapraszamy wszystkich do wsparcia tego szczytnego celu. Llink: https://zrzutka.pl/u4fa3s

Zarząd Stowarzyszenia „Wierni Tradycji Pokoleń” składa serdeczne podziękowania wszystkim Darczyńcom za ich ofiarność i czynne wsparcie dzieła wspólnej troski o miejsca ważne dla każdego chrześcijanina.

Gorąco i pięknie dziękujemy Proboszczowi wolskiej Parafii ks. mitratowi Adamowi Misijukowi za pomoc i wsparcie w organizacji zbiórki, otwarcie drzwi domu parafialnego dla wszystkich kwestujących, wspólny posiłek oraz codzienną troskę o wolski cmentarz.

Specjalne podziękowania Zarząd kieruje do wszystkich kwestujących, szczególne zaś do dzieci, młodzieży i ich rodziców oraz wolontariuszy i duchownych, za włożony trud i poświęcony czas.  

Niech Wszechmogący Bóg obdarzy Was zdrowiem, mocą sił i wszelką pomyślnością. SPASI HOSPODI! (pgk)

Zarząd Stowarzyszenia "Wierni Tradycji Pokoleń"