Tradycyjne żniwa - koszenie kosą, sierpem, stawianie snopów, ubieranie „Perepelicy”

Perepelica - tradycyjny obrzęd ludowy związany z żniwami, symbolizujący ich zakończenie. 

Jakie malownicze były niegdyś w Toporkach pola obsiane zbożem rozmaitym. A po żniwach stały dumnie snopy ułożone w laszki, mydly. Suszyły się w słońcu. Na ostatnim polu, gdzie kończono żniwa stawiano blisko drogi Perepelicę. Kępkę niezżętego żyta, którą związywano przy kłosach. Między źdźbła wstawiano gałąź z owocami czerwonej jarzębiny, strojono różnymi żywymi kwiatami z pola lub ogródka.
 

Dookoła pielono ziemię z rżyska. Dzieci szukały na polu płaskiego kamienia, by zaścielić go białą szmatką i położyć w utworzonym zbożowym domku. Na takim polnym stole kładziono kawałeczek chleba. Mówiono, że to dla zajączka. Niektórzy gospodarze przywozili ułamany kawałeczek chleba do domu do zjedzenia młodszym dzieciom.

Po ustawionej Perepelicy mieszkańcy wsi poznawali, że gospodarz danego pola już zakończył żniwa. Pracując i przy obiedzie, który spożywano na polu na rozścielonej płachcie, żeńcy śpiewali charakterystyczne dla okresu żniw pieśni. Każda wieś miała swoje pieśni. 

Organizatorzy tegorocznego wydarzenia (Rada Sołecka wsi Toporki, Koło Gospodń Wiejskich w Toporkach, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach) zapraszają serdecznie mieszkańców wsi, turystów i wszystkich zainteresowanych poznawaniem tradycji, zwyczajów i obrzędów naszych przodków do uczestnictwa w Perepelicy w Toporkach. 

Uroczystości rozpoczną się w dniu 18 lipca 2021 roku o godz. 13.00. 

W programie między innymi: tradycje zwyczaje i obrzędy związane z okresem żniwnym - koszenie kosą, sierpem, stawianie snopów, ubieranie Perepelicy oraz występy zespołów ludowych.

Zapraszamy wszystkich do udziału.