V SPOTKANIA KULTUROWE - STUDZIWODY SIEHIENIEWICZÓW

V SPOTKANIA KULTUROWE - STUDZIWODY SIEHIENIEWICZÓW

11 WRZEŚNIA 2021 r., godz. 14.00

MUZEUM MAŁEJ OJCZYZNY W STUDZIWODACH, ul. Sosnowa 17

Prezentacja książki Zoi Saczko „A koliś jak było?”; wręczenie autorce Nagrody Burmistrza Miasta Bielska Podlaskiego

Studziwody i Supraśl – opowieści historyczne

Doroteusz Fionik (Studziwody): Siehieniewicze i monaster prawosławny w Supraślu – wprowadzenie

Aleksander Naumow (Supraśl): Biblijny kodeks Mateusza Dziesiątego  (Supraśl 1507) ― perła piśmiennictwa cerkiewnego

Topilec i Studziwody – animowanie wspólnej przestrzeni kulturowej o 500-letniej tradycji. Rozmowa z o. Jarosławem Jóźwikiem, proboszczem cerkwi w Topilcu

12 WRZEŚNIA 2021 r.

DZIELNICA STUDZIWODY, Plac Siehieniewiczów

godz. 13.00, wyświęcenie krzyża, pamięci Siehieniewiczów

Odsłonięcie tablicy z nazwą „Plac Siehieniewiczów”

MUZEUM MAŁEJ OJCZYZNY W STUDZIWODACH, ul. Sosnowa 56

godz. 14.30 Koncert kapeli folkowej „Pokrzyk” (Kraków)

GREGOROWCE gm. Orla

godz. 17.00 Studziwody – Gregorowcom. Potańcówka z kapelą „Pokrzyk” oraz „Żemerwa”

 

Organizator:

Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach

Współpraca:

Parafia Prawosławna Opieki Matki Bożej w Bielsku Podlaskim

Koło Gospodyń Wiejskich w Gregorowcach

Dofinansowano ze środków Województwa Podlaskiego

Za: https://pl-pl.facebook.com/studziwody/