Podziękowanie za wspieranie remontu zabytkowej świątyni

Szanowni Państwo!

W imieniu Stowarzyszenia Wierni Tradycji Pokoleń oraz Parafii Prawosławnej św. Jana Klimaka w Warszawie pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkich Darczyńcom za okazaną pomoc i wsparcie w generalnym remoncie Cerkwi pw. św. Jana Klimaka.

Zabytkowa wolska świątynia jest naszym wspólnym domem, wspólną wartością, jest cząstką nieba na ziemi i troska o jej ochronę jest bardzo ważnym elementem w życiu każdego wierzącego chrześcijanina.

Dzięki Waszej szlachetnej postawie i bezinteresownej pomocy parafia mogła szybko przeprowadzić dwa etapy prac remontowych aby zapobiec nieodwracalnym zmianom w konstrukcji budowli oraz podjąć kolejne prace konserwatorskie.

Jesteśmy bardzo wdzięczni za Wasze zrozumienie, wrażliwość i okazaną ofiarność. Swoją postawą daliście dowód prawdziwej miłości i takiego zachowania chrześcijanina, który dobrymi uczynkami wstępuje na prawdziwą drogę i podąża ku osiągnięciu zbawienia. Niech dobro, które przekazujecie innym, powraca do Was po stokroć.

Przyjmijcie raz jeszcze nasze skromne podziękowania. Niech Wszechmogący Bóg obdarzy Was zdrowiem, mocą sił i wszelką pomyślnością.

SPASI HOSPODI! BÓG ZAPŁAĆ!

Z wyrazami wdzięczności i głębokiego szacunku
Zarząd Stowarzyszenia Wierni Tradycji Pokoleń
Proboszcz Parafii Prawosławnej św. Jana Klimaka

P.S. Aktualnie kontynuowane są prace remontowo – konserwatorskie w ramach III etapu. Obejmują one naprawę konstrukcji więźby dachowej i poszycia dachu ramion cerkwi oraz kompleksową konserwację elewacji cerkwi od strony południowej i zachodniej. Ośmielamy się zwrócić do Was po raz kolejny z serdeczną prośbą o wsparcie finansowe.

Ofiary na remont świątyni można przekazywać bezpośrednio na konto Stowarzyszenia z dopiskiem „Ratujmy wolskie zabytki”

BNP Paribas 26 2030 0045 1110 0000 0415 5990

Trwa także internetowa zbiórka pieniędzy na portalu zrzutka.pl

Za wszelką okazaną pomoc będziemy ogromnie wdzięczni.

Więcej na stronie wolskiej Parafii – link.