Zaproszenie do wspólnego czytania Psałterza

Drodzy Bracia i Siostry!

Pragniemy uprzejmie poinformować, że w dniu 15 marca 2021 roku, w ramach wolskiej tradycji, rozpocznie się „Wspólne czytanie Psałterza w okresie Wielkiego Postu”.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w tym, jakże ważnym dziele – wspólnej modlitwie, wspólnym czytaniu psalmów przez 40 dni Wielkiego Postu.

Zgłoszenia udziału można dokonać przesyłając informację (deklarację uczestnictwa) na adres e-mail: [email protected] lub wpisując się na listę w swieszcznom jaszczykie w Cerkwi św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie (w deklaracji prosimy podać imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu).

Wszystkie wiadomości dla każdego uczestnika wspólnego czytania będą przekazywane pocztą elektroniczną, natomiast w jednostkowych przypadkach telefonicznie lub osobiście przez organizatorów.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod telefonem nr 782 611 130.

Można przeczytać – Psałterz (wersja w języku cerkiewnosłowiańskim).
Można posłuchać – link YouTube
Wirtualny Koncert Psalmów – parafia św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Zarząd Stowarzyszenia "Wierni Tradycji Pokoleń"