KOROWODY NA ZIEMIACH TELATYCKICH

Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach
Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Nurcu-Stacji

zapraszają na

KOROWODY NA ZIEMIACH TELATYCKICH

LITWINOWICZE - PISZCZATKA - TYMIANKA

13 września 2020 r. (niedziela)
od godz. 15.00

Z tradycyjnymi pieśniami i tańcami zaprezentuje się:

BIAŁORUSKI ZESPÓŁ "ŻEMERWA" (STUDZIWODY)

W ramach wydarzenia zaprezentujemy 5 numer pisma "Mielnicki Hostineć"


Zrealizowano w ramach "Białoruskich działań kulturalnych na ziemi nadbużańskiej", dofinansowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

za: Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach