Władze

 

L.p.   Imię i Nazwisko Pełniona funkcja
1   Irena Sacharczuk Prezes Zarządu
2   Adam Misijuk Wiceprezes Zarządu
3   Halina Demianiuk Członek Zarządu
4   Aneta Bartoszuk  Członek Zarządu
5   Grzegorz Kozioł  Członek Zarządu