O czytaniu Psałterza

Czytanie Psalmów należało do stałych elementów nabożeństw już w czasach wczesnochrześcijańskich. Do ich czytania zachęcał osobiście swoich współczesnych i nadal zachęca nas - w liście do Kolosan - apostoł Paweł: „Słowo  Chrystusowe niech mieszka w Was obficie. We szelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, wdzięczni śpiewając Bogu w sercach waszych“ (Kol 3,16).

Wieloletnią tradycją Parafii św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie jest wielkopostne czytanie Psałterza przez parafian, w taki sposób, by każdego dnia wszystkie katyzmy, wraz z towarzyszącymi im modlitwami, zostały przeczytane. W Cerkwi odbywają się też koncerty Psalmów (ostatni z nich z powodu pandemii był jedynie wirtualny i opierał się na nagraniach parafian, które zostały zebrane i opracowane, a następnie umieszczone w sieci).
Znamy więc dobrze moc wspólnego czytania Psałterza, a wielu spośród nas nie rozstaje się z nim przez cały rok.

Także ostatnio, w trudnym czasie, który dotyczy nas wszystkich, odczuliśmy potrzebę wspólnego wołania do Boga, słowami króla i proroka Dawida.
Inicjatywa parafian, Stowarzyszenia Wierni Tradycji Pokoleń i parafialnego Siestriczestwa spotkała się z – wręcz żywiołowym – entuzjazmem.
Już blisko 60 osób codziennie wieczorem staje w swojej domowej cerkwi pod ikonami z Psałterzem w ręku.

Czujemy jedność w modlitwie psalmami, umocnienie w wierze i pokrzepienie duchowe. Początkującym pomóc może w zrozumieniu znaczenia niektórych treści wydanie psalmów z obszernymi objaśnieniami, opracowane przez ks. Henryka Paprockiego pt. „Psałterz grecki“ lub rozdział 4 poświęcony czytaniu Psałterza, w VI tomie „Słów“ św. Starca Paisjusza „O modlitwie“. 

Siostro i Bracie w wierze, dołączcie do nas!
Wystarczy zadzwonić - tel. 509 078 568