MAŁA VARSLAVIA - nowy projekt edukacyjny

Szanowni Państwo!

Towarzystwo Śpiewacze "Varslavia" przedstawia nowy projekt edukacyjny – Małą Varslavię. Stowarzyszenie zamierza stworzyć miejsce, w którym dzieci w wieku szkolnym, pochodzące z rodzin, którym bliska jest wchodniochrześnijańska tradycja muzyczna, będą mogły rozwijać się muzycznie, poprzez wspólny śpiew, ruch oraz integrację. Miejsce, w którym będą poznawać swoją kulturę, nauczą się podstaw śpiewu cerkiewnego, rozwiną swoje umiejętności wokalne oraz ogólnomuzyczne, a przede wszystkim stworzą wspólnie zespół, gotowy do publicznych występów, różnorodny i zgrany.

Jakie są cele zespołu?
    •    integracja dzieci z różnych warszawskich parafii
    •    rozwój muzyczno-ruchowy dzieci
    •    przygotowanie muzyczne dzieci do śpiewania w chórach parafialnych
    •    wychowanie w duchu otwartości na różnorodność kulturową
    •    zapoznanie z folklorem mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce
    •    nauka podstaw emisji głosu oraz notacji muzycznej
    •    nauka cyrylicy

Jakie planujemy sposoby ich realizacji:
    •    nauka piosenek ludowych, paraliturgicznych i kolęd
    •    nauka liturgicznych pieśni różnych tradycji cerkiewnych na dopasowanym poziomie trudności
    •    przygotowanie do śpiewania Św. Liturgii
    •    animacje muzyczno-ruchowe
    •    występy przed publicznością
    •    integracja

Zajęcia będą odbywać się we wtorki w godzinach 17:00-18:45 z 15-minutową przerwą, Centrum Kultury Prawosławnej, 4 razy w miesiącu.
Spotkania wypadające w związku z dniami świątecznymi będą oddawane w formie koncertów/warsztatów w ustalonych terminach.

Spotkanie organizacyjne: 6.09.2022 (wtorek) o godzinie 17:00 w Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie.

Więcej informacji na temat nowego projektu:

https://varslavia.pl/mala/