Wielkopostne czytanie Psałterza - 2023

Drodzy Bracia i Siostry!

Zbliża się okres Wielkiego Postu, podczas którego zgodnie z wolską tradycją Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń” z Parafią św. Jana Klimaka organizuje wspólne czytanie Psałterza. W tym roku, wg cerkiewnego kalendarza, wielkopostne czytanie Psałterza rozpocznie się w dniu 27 lutego (poniedziałek) i będzie trwało do 7 kwietnia (piątek).

Zwyczajem lat ubiegłych zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich do wspólnej modlitwy, wspólnego czytania psalmów przez 40 dni Wielkiego Postu.

Zgłoszenia udziału w tym ważnym wydarzeniu można dokonać przesyłając informację na adres e-mail: StowWTP@gmail.com lub wpisując się na listę w Cerkwi na Woli. W deklaracji uczestnictwa prosimy podać imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

Wszystkie wiadomości dla każdego uczestnika wspólnego czytania Psałterza (przyjęte reguły i zasady oraz dodatkowe modlitwy) będą przekazywane pocztą elektroniczną, natomiast w jednostkowych przypadkach telefonicznie lub osobiście przez organizatorów. Dodatkowych informacji można uzyskać pod telefonem - 782 611 130.

Spotkanie osób zainteresowanych udziałem w tym wydarzeniu, odbędzie się w dniu 26 lutego br. o godz. 12.10 (po trzeciej Świętej Liturgii) w świetlicy domu parafialnego. (pgk)

Zarząd Stowarzyszenia "Wierni Tradycji Pokoleń"

 

Myśl mądra ojców Cerkwi Prawosławnej, że pierwszy post to pokora.

 

Gonimy ciągle, brakuje nam czasu. Dzień jest przepełniony różnymi obowiązkami i czynnościami, które musimy wykonać. Nie znajdę czasu, nie zdążę, nie dam rady. Nie umiem w języku cerkiewnosłowiańskim. Dość dużo progów do pokonania. Zrezygnuję, nie może w następnym roku się zgłoszę. To problemy i dylematy występują zawsze. Wyjeżdżam, jak to sobie poradzę. Ale kiedy zaczniesz czytać raz, później drugi i kolejny, to okazuje się, że czasu wystarcza. I przychodzi ta duchowa, wewnętrzna radość z przeczytania wyznaczonej Katyzmy, a bardzo często i czyta się jeszcze inne modlitwy. Wpływ jest tak ogromny i silny, że czekam następnego dnia z potrzebą jak najwcześniejszego przeczytania Psalmów.