Studio Folkloru Podlaskich Białorusinów - ŻEMERWA

Dwudziestolecie Studia Folkloru Podlaskich Białorusinów - Zemerwa.