Zaproszenie do udziału - Koncert zespołów Żemerwa i Osoczniki

Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach i Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach zapraszają - 4 czerwca 2023 roku, godz. 15.00 - Zbucz, godz. 16.00 - Czyże.