ТАМ ПО МОСЦIКУ - Tradycyjna kolęda podlaskich Białorusinów w wykonaniu grupy „Żemerwa”

Link: Kolęda