Odnawiamy kolejną zabytkową kapliczkę

Na początku czerwca br. rozpoczęły się prace konserwatorskie kompleksu zabytkowych nagrobków na wolskim cmentarzu w Warszawie. Jest to efekt podejmowanych działań przez Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń” wspólnie z Parafią Prawosławną św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie.

Stowarzyszenie od kilku lat prowadzi na wolskiej nekropolii zbiórki publiczne w celu pozyskania dodatkowych środków na odnawianie zabytkowych nagrobków.  Wiele osób odwiedzających groby swoich bliskich i znajomych okazuje ofiarność i zrozumienie dla potrzeby wspólnej troski o dobra kultury narodowej. Z roku na rok udaje się zebrać coraz więcej pieniędzy na ratowanie jakże pięknych i wyjątkowych obiektów sakralnych, które w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych i upływu czasu,  ulegają  zniszczeniu.

W chrześcijańskiej tradycji każdy cmentarz jest miejscem wyjątkowym. Wolska nekropolia powstała w 1834 roku. Znajdują się tutaj nagrobki, pomniki – dzieła rzeźbiarskie i małe obiekty sakralne wzniesione dla upamiętnienia określonych osób oraz wydarzeń historycznych.

Dzięki dotychczasowym kwestom oraz innym prowadzonym akcjom, na renowację zabytków na wolskim cmentarzu przeznaczono ponad 52 tys. złotych. Pozwoliło to na odnowienie w 2018 roku jednej z zabytkowych kapliczek znajdującej się przy dzwonnicy, która została udostępniona dla wszystkich odwiedzających cmentarz. Każdy może tam zapalić świecę i pomodlić się za swoich bliskich. W 2019 roku wykonano prace konserwatorskie przy zabytkowym rodzinnym grobowcu. Natomiast w tym roku Stowarzyszenie odnawia zabytkową kapliczkę przylegającą do wcześniej odrestaurowanych dwóch obiektów sakralnych.

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Kozioł