Wyróżnienie za pracę dla dobra Cerkwi

Aksios! Aksios! Aksios!

To wyróżnienie za pracę dla dobra Cerkwi. Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń” w dniu 14 października, w dniu święta Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy i 118 rocznicy konsekracji wolskiej świątyni – Cerkwi św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie otrzymało Order Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny – III stopnia.

Odznaczenie w imieniu wszystkich Członków odebrała pani Irena Sacharczuk – Prezes Stowarzyszenia.

Wyróżnienie jest ogromnym zaszczytem i zobowiązaniem do dalszej pracy na niwie tradycji, kultury, edukacji, integracji i pomocy – głównych obszarach naszego działania, które są skierowane do dzieci i młodzieży, osób dorosłych i seniorów.

Pragniemy serdecznie podziękować Metropolicie Sawie i Soborowi Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego za dostrzeżenie naszej działalności, wielokrotne wspieranie podejmowanych inicjatyw oraz motywowanie do pracy na rzecz rozbudzania i przekazywania tradycji naszych przodków.

Kochani! Drogie Siostry i Bracia!

Wielki ukłon do ziemi i serdeczne, z głębi serca płynące, podziękowania dla Wszystkich Członków Stowarzyszenia „Wierni Tradycji Pokoleń” za trud i pracę. To Wasze wyróżnienie!

Niech Wszechmogący Bóg pomaga Wam w życiu osobistym oraz dodaje siły i wspiera w dalszej działalności na rzecz dobra bliźniego, słabszego i potrzebującego. (pgk)

Z wyrazami szacunku i wdzięczności, Zarząd Stowarzyszenia