Noc Psałterza 2024

Noc Psałterza 2024

Święty starzec Emilianos, tytan duchowych zmagań i nauczyciel, poucza nas: Jeśli nie jesteś w stanie się modlić albo czuwać w nocy, zmuś się przynajmniej do studiowania psalmów. Psalmy dają wyraz modlitwie, pokajaniu, wychwalaniu i dziękczynieniu; szczegółowo opisują uczucia i doświadczenia, które nawet najsłabszej duszy dają siłę. Kiedy ktoś mdleje dajesz mu dawkę czegoś mocnego i odżywa. Tak samo jest z psalmami: czytaj je i też odżyjesz”. (za str. prawoslawie.pl/Ojcowie Cerkwi/21.02. 2023) 

Dlatego wielu z nas (grupa czytających Psałterz działa od kilku lat przy wolskiej parafii św. Jana Klimaka) czyta psalmy przez cały rok, codziennie poświęcając na to przynajmniej 20 minut. Osobną inicjatywą jest wielkopostne czytanie Psałterza, a niejeden, który znajduje pocieszenie w modlitwie psalmami w okresie Wielkiego Postu dołącza do grupy „całorocznej”.

Dlaczego tak się dzieje? Bo zawartość Psałterza, choć powstała ponad tysiąc lat przed narodzeniem Zbawiciela, jest bliska także współczesnemu człowiekowi. Wyraża bowiem słowami uniwersalną relację człowieka ze swoim Stwórcą. Z całym bogactwem myśli i domysłów - o Bogu, niuansów emocjonalnych, z ich zmienną amplitudą i temperaturą. Zawiera prośby, błagania, wielką radość, bezmiar ludzkiej rozpaczy i pocieszenie - w modlitwie.

Czytanie Psałterza to droga do uzdrowienia duszy i wzmocnienia wiary. Lektura ta zawsze uczy, pociesza, a co najważniejsze - prowadzi do Boga.  W jakim stopniu? - to zależy od nas. 

Aby wzmocnić moc modlitwy Psałterzem i wyprowadzić ją z „domowych cerkwi” do przestrzeni świątyni i wspólnoty - raz w roku, w ostatni piątek Wielkiego Postu, spotykamy się wieczorem w Cerkwi św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie, aby całą noc czytać katyzmę, po katyzmie - do końca, do ostatnich słów psalmu 151. Do świtu i porannego śpiewu ptaków.

Z przyjemnością przychodzi nam odnotować, że grupa, która pragnie tę noc poświęcić modlitwie staje się coraz liczniejsza. Psałterz liczy 20 katyzm (rozdziałów) i dotąd, w ubiegłych latach, każda z osób biorących udział w Nocy Psałterza czytała jedną z nich. W tym roku chętnych do udziału w tym dziele było znacznie więcej, toteż wiele katyzm czytanych było przez dwie osoby, w częściach.

Ze świeżo odnowionej polichromii autorstwa prof. Jerzego Nowosielskiego, znajdującej się w dolnej świątyni, spoglądał na czytających autor Psałterza, święty król i prorok Dawid. Wierzymy, że modlił się za nas i wspierał w tym, aby modlitwy nasze były miłe Bogu.

Do zobaczenia w ostatni piątek Wielkiego Postu - za rok.

Jeżeli Bóg pozwoli!

Dorota Maj

Zdjęcia: Konstanty Sacharczuk, uczestnicy