BIELSKI HOSTINEĆ

Z PRZYJEMNOŚCIĄ INFORMUJEMY, ŻE NAKŁADEM STOWARZYSZENIA MUZEUM MAŁEJ OJCZYZNY W STUDZIWODACH UKAZAŁ SIĘ 64 TOM PISMA „BIELSKI HOSTINEĆ”, Z NIEZWYKLE INTERESUJĄCĄ TREŚCIĄ.

PONIŻEJ KRÓTKIE OMÓWIENIE TOMU ORAZ JEGO SPIS TREŚCI.

Jeszcze zimą ubiegłego roku przystąpiliśmy do opracowywania tekstu lustracji Bielska z 1563 roku, dokumentu nieznanego dla badaczy i miłośników historii miasta. Bielsk w lustracji jawi się jako miasto duże, aktywne społecznie, prawdziwa metropolia. Poza gospodarką, rozwijała się tu kultura duchowa, w tym słowa pisanego, czego dowodem jest „Prolog” z 1496 roku. Nie jest wykluczone, o czym pisze prof. Aleksander Naumow, że Mateusz Dziesiąty, poza Wilnem i Supraślem, pisał swą „Biblię” także w Bielsku. A już na pewno bielsko – studziwodzki ród Siehieniewiczów temu dziełu partycypował.

Wiosna i lato tego roku były u nas bardzo aktywne. Z jurjewskim korowajem dotarliśmy do Mochnatego i Topilca, z wołoczebnymi pieśniami – do Nowosadów k. Jałówki, z „Panoramą Telatycką” – do Werpola, a z Troickim kustem – do do Hukowicz. Tu poznaliśmy rodzinę tkaczki Walentyny Pietruczuk, o której piszemy w materiale „Wesna w Hukowiczach”.

Elitą naszego narodu były zawsze rodziny prawosławnego duchowieństwa. Powiązane ze sobą, tworzyły niezwykle barwny świat. Biografie duchownych z Podlasia i zachodniej Białorusi zaczął badać już kilkadziesiąt lat temu o. Grzegorz Sosna, podsumowując swój trud tysiącstronicowym leksykonem, wydanym kilka lat temu. Wyniki jego trudu stają się dziś inspiracją do dalszych poszukiwań. Zajmuje się tym m.in. Krystyna Schmidt, rodzinnie powiązana z takimi duchownymi rodami jak: Strokowscy, Kłoczkowscy, Baliccy, Kadłubowscy czy Lewiccy. Autorka publikuje tu materiał, zainspirowany odkryciem na narewskim cmentarzu grobu matuszki Justyny Kłoczkowskiej.

Na łamach tego numeru wracamy do Pawlinowa, którego historię, w kontekście majątku Kruhłe, opisywaliśmy w 51 nr B. H. Pani Bogumiła Olech zajmująco pisze o swoim dziadku Piotrze Szulcu oraz ojcu Jerzym i stryju Cyrylu.

Sto trzydzieści lat temu wyświęcono nową cerkiew św. Jana Chrzciciela w Pasynkach. O jej historii oraz cmentarzach i krzyżach na terenie parafii pisze Jan Minkiewicz. Wydana przez nas w końcu ubiegłego roku książka Piotra Białokozowicza o Widowie oraz „widowski” 62 numer „Bielskiego Hostincia” zainspirował czytelników do nowych odkryć w archiwach domowych. W taki sposób ujawnił się list Trofima Bożko z Ameryki oraz dokumenty Mirona Krutelewicza, o czym piszemy.

Marcin Mironowicz w swym materiale wędruje do Czyżów, aby po lekturze cerkiewnego latopisu, przybliżyć historię parafii. Igor Makacewicz kończy układać puzzle genealogiczne rodziny Makacewiczów z Pilik, a Eugeniusz Siemieniuk opisuje repatriację z Gregorowców w latach 1945–46. W jej wyniku populacja ludności wsi zmniejszyła się o jedną trzecią. Dzisiaj potomkowie tych wymuszonych i dobrowolnych repatriantów stopniowo jednak wracają do Polski, jak chociażby rodzina Olgi Nikitiuk, która rok temu osiadła w Szczecinie. Takich powrotów możemy spodziewać się więcej. Historia bowiem lubi zataczać koło.

SPIS TREŚCI 64 TOMU „BIELSKIEGO HOSTINCA”:

Aleksander Naumow. Biblia Matfieja Dziesiątego w Supraślu i jej petersburskie wydanie

Doroteusz Fionik. Wiosna w Hukowiczach

Krystyna Schmidt. Tajemnicza mogiła Fieodosji Kłoczkowskiej w Narwi

Bogumiła Olech. Szulcowie. Ojciec i synowie

Jan Minkiewicz. Cerkwie, cmentarze i krzyże w parafii Pasynki

Marcin Mironowicz. Parafia Prawosławna w Czyżach w świetle latopisu cerkiewnego. Lata 1880–1883

Doroteusz Fionik. Paszporty Ahafii i Mirona Krutelewiczów z Widowa

Doroteusz Fionik. List Trofima Bożko z drogi do Ameryki

Eugeniusz Siemieniuk. Repatrianci ze wsi Gregorowce w latach 1945–1946

Igor Makacewicz. Puzzle genealogiczne rodziny Makacewiczów. Część IV

Michał Łysak. Topograf i nauczyciel. Wspomnienia. Część III

Doroteusz Fionik. Obraz Bielska w lustracji z 1563 roku

Zbigniew Misiuk. Archeologiczne badania wykopaliskowe w Studziwodach

OSOBY ZAINTERESOWANE JEGO NABYCIEM PROSIMY O KONTAKT Z MUZEUM W STUDZIWODACH LUB STOWARZYSZENIEM W WARSZAWIE.