Powieść WIKTORA STACHWIUKA "Podych temry".

Z przyjemnością informujemy, że nakładem Stowarzyszenia Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach ukazała się drukiem 400-stronicowa powieść WIKTORA STACHWIUKA "Podych temry. Steżkami pereżytoho", napisana w podlaskim języku ruskim. Pierwsza prezentacja powieści odbędzie się w naszym muzeum, w niedzielę 20 lutego, w ramach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Niebawem podamy więcej szczegółów.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

WIKTOR STACHWIUK urodził się w Trystiance (Trześciance) na Podlaszu w rodzinie Władimira i Anny, znanej śpiewaczki ludowej. Ukończył liceum białoruskie w Bielsku Podlaskim, teleautomatykę w Białymstoku oraz Wydział Filologii Białoruskiej UW. W latach 1973-1988 wykładał w LO im. Sienkiewicza oraz WSP w Częstochowie.

Po powrocie na Podlasze włączył się aktywnie w białoruskie życie społeczno-oświatowe i kulturalne. Jego pasją jest wyczynowe nurkowanie oraz malarstwo. Literacko debiutował w „Niwie” w 1962 roku. Opublikował tom wierszy „Багровы цень” (2002) oraz książki prozy „Siva zozula” (2006) i „Пакуль змеркне дзень” (2014).

Powieść wspomnieniowa „Подых тэмры. Стэжкамі пэрэжытого” (Tchnienie ciemności. Ścieżkami doznań) liczy 400 stronic i jest napisana w podlaskim języku ruskim. Dzieło odwołuje się do wieloaspektowych doświadczeń życiowych autora z okresu dzieciństwa, młodości oraz twórczej aktywności poza małą ojczyzną.