Wspólne czytanie Psalmów w okresie Wielkiego Postu

Drodzy Bracia i Siostry!

Pragniemy uprzejmie poinformować, że w dniu 2 marca 2020 roku, w ramach wolskiej Tradycji, rozpocznie się „Wspólne czytanie Psalmów w okresie Wielkiego Postu”.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w tym ważnym dziele - wspólnym czytaniu Psalmów przez wszystkie dni Wielkiego Postu.

Zgłoszenia udziału można dokonać przesyłając informację na adres e-mail: [email protected] lub wpisując się na listę w swieszcznom jaszczykie w Cerkwi św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie (w deklaracji prosimy podać imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu).

Wszystkie wiadomości dla każdego uczestnika wspólnego czytania będą przekazywane pocztą elektroniczną oraz podczas spotkań w domu parafialnym, a w jednostkowych przypadkach telefonicznie lub osobiście przez organizatorów.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod telefonem nr 782 611 130.

Zarząd Stowarzyszenia "Wierni Tradycji Pokoleń"