Zbiórka środków czystości

Szanowni Państwo!

W ramach akcji „Pamiętajcie o swych przodkach – naśladujcie ich wiarę i tradycje” oraz kolejnego etapu wsparcia, Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń” wspólnie z Parafią św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie, organizuje zbiórkę proszków do prania dla ośrodków pomocy społecznej w Kożynie, Trześciance, Hajnówce, Stanisławowie i Grabarce oraz tych, którzy potrzebują wsparcia.

Zbiórka będzie prowadzona w dniach 18 – 30 września 2022 r. Środki piorące dla dorosłych a także do prania ubranek dziecięcych można przekazywać codziennie w godz. 8.30 – 13.00 w punkcie pomocy rzeczowej znajdującym się w garażu przy domu parafialnym (ul. Wolska 138/140). W sytuacjach szczególnych można uzgodnić inny czas i tryb przekazania produktów – telefon kontaktowy 782 611 130.

Gorąco prosimy o wsparcie naszej akcji. Można też dokonać wpłaty na konto Stowarzyszenia „Wierni Tradycji Pokoleń”:

26 2030 0045 1110 0000 0415 5990, adres: ul. Wolska 138/140, 01-126 Warszawa, tytułem – pomoc seniorom 2022.

Wszystkie zebrane fundusze w ramach akcji zostaną przeznaczone na zakup środków czystości.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności

Organizatorzy