Pomoc dla Ławry Poczajowskiej

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie "Wierni Tradycji Pokoleń" wspólnie z innymi Parafiami i Organizacjami przystąpiło do akcji pomocy dla Ławry Poczajowskiej. 

Na wolskim podwórku zbiórkę darów będziemy prowadzić wspólnie z Parafią św. Jana Kimaka. 

Wszystkich zapraszamy bardzo serdecznie do udziału w akcji i wsparcia naszych działań. Punkt przyjmowania darów będzie funkcjonował przy domu parafialnym (ul. Wolska 138/140) codziennie od godz. 8.30 do 13.00. W sytuacjach szczególnych można uzgodnić inny czas i tryb przekazania produktów – telefon kontaktowy 782 611 130.

Można też dokonać wpłaty na konto Stowarzyszenia „Wierni Tradycji Pokoleń":

26 2030 0045 1110 0000 0415 5990, adres: ul. Wolska 138/140, 01-126 Warszawa, tytułem – pomoc dla Ławry Poczajowskiej.

Wszystkie zebrane fundusze w ramach akcji zostaną przeznaczone na zakup środków spożywczych. Zbiórka darów będzie prowadzona od 15 do 30 października. Zapraszamy do udziału. Wspólnie możemy więcej!!! (pgk)

Z wyrazami szacunku i wdzięczności,

Zarząd Stowarzyszenia