Ratujmy zabytkowe nagrobki - 2020

RATUJMY ZABYTKOWE NAGROBKI - 2020

W związku z pandemią koronawirusa Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń” podjęło decyzję o odwołaniu w tradycyjnej formie, z podziałem na dni i przy udziale wolontariuszy, tegorocznej kwesty „Ratujmy Zabytkowe Nagrobki 2020” na Wolskim Cmentarzu Prawosławnym w Warszawie.

Wszystkich miłośników naszej nekropolii i wiernych uczestników jesiennej kwesty prosimy o wyrozumiałość.

Jednocześnie zachęcamy do wsparcia kwesty w formule wpłat na konto: 
BNP Paribas 26 2030 0045 1110 0000 0415 5990
Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń”, ul. Wolska 138/140, 01-126 Warszawa,
w tytule przelewu prosimy wpisać „Nagrobki 2020”.

Ponadto prowadzimy zbiórkę online za pośrednictwem portalu zrzutka.pl

Nie pozwólmy, aby pamięć o tych którzy odeszli zaniknęła.

Zarząd Stowarzyszenia
Wierni Tradycji Pokoleń