Mini Kiermasz Książki na Woli

Mini Kiermasz Książki na Woli

W dniu 5 września 2021 roku, w niedzielę oddania święta Zaśnięcia Bogurodzicy, Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń” zorganizowało mini Kiermasz Książki, który odbył się na terenie Parafii św. Jana Klimaka w Warszawie. Wydarzenie to zapoczątkowuje serię spotkań z literaturą duchową, które będą odbywały się cyklicznie, co najmniej raz w miesiącu.

Głównym celem podejmowanych działań jest popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych, ułatwienie możliwości zakupu lub wymiany książek i czasopism, które bardzo rzadko można znaleźć na księgarskich półkach. Zamierzamy też promować wydawnictwa niszowe, które poświęcone są tematyce religijnej i kulturalnej małych społeczności z różnych regionów naszej Ojczyzny. Chcemy w ten sposób poznawać historię i tradycje, zwyczaje i obrzędy naszych przodków oraz zachęcać dzieci i młodzież do ich pielęgnowania i utrwalania. Będziemy organizowali spotkania autorskie z pisarzami i dziennikarzami, których twórczość bliska jest naszym sercom i związana jest z tradycją i kulturą prawosławia.

Cykliczne mini kiermasze odbywać się będą na świeżym powietrzu – kiedy aura na to pozwoli, natomiast w okresie zimowym, naszą mini księgarnią będą korytarze domu parafialnego. Wszystkie pozyskane w ten sposób środki finansowe przekażemy na wydawanie lub zakup nowych i ciekawych publikacji oraz na remont zabytkowej świątyni – Cerkwi św. Jana Klimaka. W dłuższej perspektywie zamierzamy organizować raz w roku kiermasz książek w udziałem wszystkich chętnych wydawców literatury religijnej i kulturalnej oraz nawiązać z nimi ścisłą współpracę.

Mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś interesującego dla siebie i będzie miał możliwość na bieżąco poznawać ciekawe wydawnictwa oraz rzadkie publikacje.