Spotkanie z tradycją - warsztaty przygotowania palmy wielkanocnej 2022

Warsztaty przygotowania tradycyjnych palm wielkanocnych

 

Każdego roku (w trakcie trwania ograniczeń epidemicznych warsztaty odbywały się on-line) spotykamy się w domu parafialnym na nauce i tworzeniu tradycyjnych palemek. Warsztaty prowadzi pani Irena Sacharczuk, która przygotowuje też ich całe naręcze dla wszystkich duchownych Parafii.

Raduje serca to, że wśród trudzących się nigdy nie brakuje dzieci i młodzieży, a to przecież od nich zależy to, czy tradycje i zwyczaje przodków "poniesione" zostaną w przyszłość!

W tym roku grupa "palemkarzy" była wyjątkowo liczna - pracowało wspólnie ponad 70 osób. Była wśród nas także liczna grupa uchodźców i objaśnianie poszczególnych czynności przygotowawczych i kolejnych etapów pracy odbywało się w trzech językach, z dużą pomocą gestów i uśmiechów.

Najważniejsze, że powstało wiele pięknych palemek, chętnie kupowanych przez wiernych już przed wieczernią w sobotę i przed niedzielnymi św. Liturgiami. Zebrane w ten sposób fundusze wspomogą działalność charytatywną. 

Dla wszystkich chętnych palemek niestety nie wystarczyło.

Czy w przyszłym roku, jeśli Bóg pozwoli, będziemy pracować w jeszcze szerszym gronie?

To już nie będą warsztaty, ale prawdziwa Szkoła Palmy Wielkanocnej!  

 

Dorota Maj

Zdjęcia: Grzegorz Kozioł