Podziękowanie Instytutu Matki i Dziecka

Podziękowanie Instytutu Matki i Dziecka

Drodzy Darczyńcy!

Na Wasze ręce przekazujemy PODZIĘKOWANIE z Instytutu Matki i Dziecka - Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Dzięki Waszej pomocy i ofiarności mogliśmy przyczynić się do wsparcia i pomocy małym i nastoletnim pacjentom.

Jako Zarząd pragniemy również bardzo serdecznie podziękować wszystkim Darczyńcom, którzy wsparli prowadzoną przez Stowarzyszenie i wolską Parafię akcję charytatywną „Podajmy pomocną dłoń słabszym i chorym”. Dzięki Waszym otwartym sercom, wrażliwości, udziałowi w licytacjach, wpłatach bezpośrednich na konto, mogliśmy obdarzyć drobnymi upominkami tych najbardziej potrzebujących.

Ww. akcję pomocy przeprowadzono we współpracy z pracownikami Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.

Za wszystkie formy wsparcia serdecznie dziękujemy. SPASI HOSPODI! (pgk)