Kwesta charytatywna na Prawosławnym Cmentarzu w Warszawie

Kwesta charytatywna na Prawosławnym Cmentarzu w Warszawie 2022

W 1873 roku Przewodnik po Warszawie tak opisuje prawosławną wolską nekropolię: ma pozór (czyli, używając współczesnego języka przypomina - przyp. autorki) bardzo pięknego ogrodu, w którym szerokie ulice, równe aleje, wśród klombów polnych kwiatów, wznoszące się wspaniałe pomniki i czystość wzorowa… Autorzy, najprawdopodobniej zwiedzali cmentarz - sądząc po opisie kwiatów - latem, ale pozostała część opisu ma charakter uniwersalny. Od czasu sporządzenia tej relacji minęło blisko 150 lat. Przez Warszawę i cmentarz przetoczyły się dwie wojny, nastąpiły kilkukrotne zmiany państwowości, były czasy gdy brakowało tu gospodarzy. „Urzędowali” za to rabusie grobów, kamiennych płyt, kunsztownych metalowych ogrodzeń grobowców, artystycznych detali kamieniarskich. Na szczęście nie zdołali złupić najpiękniejszych grobowców, zniszczyć dzieł dłuta znanych rzeźbiarzy, m.in. Bolesława Syrewicza i Andrzeja Pruszyńskiego, zatrzeć unikalnego charakteru nekropolii.

Naszą powinnością jest zadbać o ten obiekt dziedzictwa wiary i kultury, aby jego stan godny był podobnego opisu także we współczesnych nam przewodnikach. U progu XXI wieku jesteśmy winni przodkom, współbraciom w wierze i zmarłym parafianom naszej Cerkwi dbałość o miejsce ich wiecznego spoczynku, a także o… miejsce, gdzie sami spoczniemy.

Jeżeli teraz nie przekażemy naszym dzieciom, że tak należy postępować - przyszłe pokolenia także o to nie zadbają…

Od sześciu lat Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń” organizuje charytatywną kwestę pod nazwą: Ratujmy Zabytkowe Nagrobki na Wolskim Cmentarzu Prawosławnym w Warszawie (kwesta ma charakter rejestrowanej zbiórki publicznej, zatwierdzonej przez MSWiA). Zbierane są środki finansowe na renowację zabytkowych nagrobków nekropolii, powstałej w 1834 roku.

Tegoroczna kwesta prowadzona była od 29 października do 2 listopada 2022 r. Brali w niej udział członkowie Stowarzyszenia, parafianie wolskiej parafii św. Jana Klimaka, rodzice z dziećmi z Punktu Katechetycznego i sympatycy tego przedsięwzięcia.

Kwestujący zachęcali społeczność warszawską, która odwiedzała groby swoich bliskich i znajomych do ofiarności i wsparcia szczytnego celu. Wielu odwiedzających cmentarz chętnie rozmawiało z kwestarzami: wyrażali swoje opinie, dziękowali za starania, wskazywali piękne przykłady sztuki sepulkralnej godne szybkiego odnowienia. Cieszy zrozumienie przez społeczność wagi problemu. Wyrażamy wszystkim wspierającym kwestę głęboką wdzięczność i mamy nadzieję, że nadal będzie naszym staraniom towarzyszyło życzliwe wsparcie warszawiaków.

Kwesta Ratujmy Zabytkowe Nagrobki 2022 na Wolskim Cmentarzu Prawosławnym w Warszawie - w formie wirtualnej - nadal trwa!

Można dokonać wpłaty na zrzutka.pl lub bezpośrednio na konto Stowarzyszenia: BNP Paribas 26 2030 0045 1110 0000 0415 5990
Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń”, ul. Wolska 138/140, 01-126 Warszawa,
w tytule przelewu prosimy wpisać Ratujmy zabytkowe nagrobki 2022.

 

Dorota Maj

Zdjęcia: Maria Wysocka, Grzegorz Kozioł