Świąteczna wizyta u seniorów w Trześciance

Świąteczna wizyta u seniorów w Trześciance

W dniu Święta Niepodległości przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia „Wierni Tradycji Pokoleń” wspólnie z artystami z zespołu „Żemerwa” – Studio Folkloru Podlaskich Białorusinów późnym popołudniem dotarli z mini koncertem tradycyjnych pieśni i tańców ludowych do domu opieki w Trześciance. To kolejne spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie w ośrodkach opieki diecezji warszawsko-bielskiej we współpracy ze Stowarzyszeniem Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach.

Pobyt u seniorów w Trześciance był iście świąteczny. Spotkanie rozpoczęła Irena Sacharczuk – Prezes Stowarzyszenia, która serdecznie powitała licznie zebranych pensjonariuszy i wskazała na znaczenie naszej muzyki ludowej, piosenki bliskiej sercu, tańca oraz wartości wspomnień. Dodała również, że Stowarzyszenie włączyło się w niesienie pomocy i tym razem przekazuje pomoc rzeczową dla ośrodka.

Dalsza część należała już do artystów. Oprócz zespołu „Żemerwa” występowała Katarzyna Tichoniuk - śpiewaczka ludowa z miejscowości Zbucz. Wykonała ona pieśni popularne na podlaskiej wsi, śpiewane szczególnie podczas różnych uroczystości i innych ważnych dla lokalnej społeczności wydarzeń. Pani Katarzyna w domu opieki w Trześciance spotkała się ze swoją starszą siostrą Anną Siekan. Oprócz rodzinnych rozmów i wspomnień była też okazja do wspólnego zaśpiewania kilku rzadko wykonywanych pieśni ludowych.

Wspólny śpiew przy dźwiękach akordeonu (w wykonaniu Doroteusza Fionika) i skrzypiec (w wykonaniu Taisy Fionik) przeplatał się z tradycyjnymi tańcami: polką, krakowiakiem, oberkiem, walczykiem. Wyjątkowej oprawy mini koncertowi nadawały też stroje artystów, którzy ubrani byli zgodnie z ludowymi tradycjami - takie stroje nosiło się niegdyś w powiecie bielskim oraz hajnowskim, czyli we wschodniej części Podlasia.

Niecodzienna była też możliwość porozmawiania z Wiktorem Stachwiukiem - autorem powieści wspomnieniowej Tchnienie ciemności. Ścieżkami doznań. (biał. Подых тэмры. Стэжкамі пэрэжытого).

Dziękujemy wszystkim seniorom, dyrekcji i personelowi za ciepłe i serdeczne przyjęcie. Słowa podziękowania kierujemy też do artystów, którzy zechcieli poświęcić swój czas na piękną „muzyczną rozmowę” z mieszkańcami domu opieki w Trześciance.

Kończąc naszą wizytę życzyliśmy seniorom dużo zdrowia i siły oraz kolejnego radosnego spotkania w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

Wszystkie wizyty, a szczególnie te z seniorami w ośrodkach, rodzą potrzebę podzielenia się z Wami pewną refleksją. Nie zapominajcie o ludziach starszych, tych w ośrodkach opieki i tych, co mieszkają obok nas. Oni często potrzebują tak niewiele - chwili rozmowy, uśmiechu, dobrego słowa. To wszystko możemy im dać. Spotkania z seniorami utwierdzają nas, że pamięć o swych przodkach to rzecz bezcenna dla zrozumienia, kim jesteśmy sami, a naśladowanie ich wiary i tradycji to niezwykła ścieżka, na którą warto dla tego zrozumienia wstąpić. (pgk)

Zdjęcia: autor