Psałterz - żródło modlitwy indywidualnej i wspólnotowej - II etap

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń” wspólnie z Parafią św. Jana Klimaka w Warszawie przystępuje do realizacji II etapu projektu "Psałterz - źródło modlitwy indywidualnej i wspólnotowej”.

W związku z powyższym, w dniu 23.09.2023 roku, po wieczornym nabożeństwie, w świetlicy domu parafialnego na Woli, odbędzie się spotkanie organizacyjne poświęcone wypracowaniu najlepszych form i metod realizacji tego przedsięwzięcia.

W ramach II etapu planowany jest cykl spotkań i wykładów, wyjazdów studyjnych oraz pielgrzymek, które pozwolą między innymi na pogłębienie naszej wiedzy, poznanie duchowego bogactwa i piękna oraz właściwej interpretacji poszczególnych wersetów z Księgi Psalmów.

Wspólnie będziemy chcieli uzgodnić terminy i częstotliwość spotkań, poznać potrzeby i oczekiwania czytających Psałterz, przedstawić cele i wstępną tematykę oraz wypracować właściwe formy komunikacji, utrwalania i przekazu treści spotkań dla wszystkich uczestników projektu.

W imieniu ks. mitrata Adama Misijuka - opiekuna duchownego wolskiej grupy czytającej wspólnie i codziennie Psałterz i ks. Remigiusza Sosnowego – prowadzącego cykl wykładów, zapraszamy serdecznie do udziału w spotkaniu. (pgk)

Organizatorzy