Ruszyła zbiórka na platformie zrzutka.pl

Szanowni Państwo!

Pragniemy uprzejmie poinformować, że w ramach akcji „Ratujmy wolskie zabytki. Wspólne dzieło dla przyszłych pokoleń” została uruchomiona zbiórka środków finansowych na wsparcie III-go etapu prac remontowo – konserwatorskich zabytkowej Cerkwi św. Jana Klimaka na Woli. Zbiórkę uruchomiono na platformie internetowej – zrzutka.pl pod patronatem Stowarzyszenia „Wierni Tradycji Pokoleń”.

Dzięki Bożej pomocy, dotychczasowemu wsparciu ludzi dobrej woli i otrzymanym dotacjom, w ramach I i II etapu udało się przeprowadzić kompleksowe prace remontowe i usunąć zagrożenia dla stabilności budynku cerkwi, konstrukcji bębna i kopuły wieży oraz więźby dachowej.

Aktualnie trwa III etap remontu polegający na:
• wzmocnieniu i naprawie konstrukcji więźby dachowej i poszycia dachu ramion cerkwi;
• kompleksowej konserwacji elewacji cerkwi od strony południowej i zachodniej.

Drodzy Darczyńcy!

W imieniu wolskiej społeczności zwracamy się do Was z serdeczną prośbą o wsparcie remontu zabytkowej świątynilinkzrzutka.pl .

Ponadto ofiary na remont świątyni można również przekazywać bezpośrednio na konto Stowarzyszenia z dopiskiem „Ratujmy wolskie zabytki”
 

BNP Paribas 26 2030 0045 1110 0000 0415 5990

Za wszelką okazaną pomoc będziemy ogromnie wdzięczni.

BÓG ZAPŁAĆ! SPASI HOSPODI!

Więcej o remoncie świątyni na stronie Parafii – link.