Finał akcji „BIBLIOTEKA DLA SENIORA”

Finał akcji „BIBLIOTEKA DLA SENIORA”

Powoli dobiega końca akcja „BIBLIOTEKA DLA SENIORA” prowadzona przez Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń”. W ramach jej kolejnego etapu, do połowy czerwca, zostaną przekazane regały biblioteczne wraz ze zgromadzonym księgozbiorem dla wszystkich Prawosławnych Ośrodków Pomocy Społecznej w Stanisławowie, Grabarce, Trześciance, Hajnówce i Kożynie.

Dzieło pomocy ośrodkom odbywa się z błogosławieństwa Jego Eminencji Sawy, zwierzchnika Cerkwi Prawosławnej w Polsce. Akcja gromadzenia książek i czasopism na potrzeby podopiecznych domów opieki została rozpoczęta jeszcze jesienią ubiegłego roku. Natomiast przekazanie księgozbioru do ośrodków zostało zawieszone z uwagi na wprowadzone wówczas obostrzenia i ograniczenia związane z epidemią koronawirusa.

Dzięki wsparciu Parafii św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie i Wydawnictwa „Bratczyk” oraz indywidualnych Darczyńców, udało się zgromadzić księgozbiór liczący ponad 1000 woluminów. Każdy ośrodek oprócz książek otrzyma regały biblioteczne, czasopisma, płyty CD i DVD.

W dniu 12 czerwca br. pierwsza dostawa dotarła do ośrodków w Kożynie i Trześciance. Przekazano zgodnie z zapowiedzią regały (zakupione przez Stowarzyszenie), które zostały na miejscu złożone i zapełnione książkami oraz czasopismami. Dzięki Darczyńcom do ośrodków trafi ponad 400 egzemplarzy Przeglądu Prawosławnego z roczników 2002 – 2020 w segregatorach. Każdy ośrodek otrzyma też przygotowany spis Księgozbioru, który będzie corocznie powiększany o nowe wydawnictwa.

Podczas spotkania roboczego z seniorami, największym zainteresowaniem cieszyła się literatura duchowa. Psałterze, Bohohłasnik i kilka tomów Słowa Świętego Paisjusza Hagioryty, natychmiast zniknęły z półek. Wielu pensjonariuszy miało okazję podzielić się swoimi zainteresowaniami i sukcesami. W Kożynie Pani w wieku 90 lat nauczyła się czytać w języku cerkiewnosłowiańskim, natomiast w Trześciance Pani (lat 85) mogła zaśpiewać z Bohohłasnika. Pragnę zapewnić wszystkich Czytelników, że były też i inne wzruszające chwile związane z pobytem w tych ośrodkach, gdzie personel okazywał swoim podopiecznym dużo ciepła i zapewniał warunki iście rodzinne.

Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie!

W ramach kolejnego etapu pomocy ośrodkom i realizacji akcji „Pamiętajcie o swych przodkach – naśladujcie ich wiarę i tradycje” Stowarzyszenie zamierza zorganizować spotkania bezpośrednie z seniorami. We współpracy z Dyrekcją ośrodków planuje się przygotować programy wsparcia indywidualnego dla każdego seniora. W zależności od zgłaszanych potrzeb i oczekiwań odwiedzimy seniorów ze specjalistami, którzy będą mogli porozmawiać, poczytać, zaśpiewać, przeprowadzić niezbędne ćwiczenia i masaż, udzielić porady lekarskiej.

Wszystkich chętnych do udzielenia pomocy seniorom, zapraszamy do współpracy w ramach wolontariatu. Wystarczy zadzwonić i zgłosić swój udział - telefon 782 611 130.

Grzegorz Kozioł

Zdjęcia: autor