Wspieramy rzeczowo i finansowo domy opieki społecznej

Wspieramy rzeczowo i finansowo domy opieki społecznej

W ramach akcji „Pamiętajcie o swych przodkach – naśladujcie ich wiarę i tradycje”, Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń” wspiera rzeczowo i finansowo domy opieki społecznej w Kożynie, Trześciance, Hajnówce, Grabarce i Stanisławowie.

W lipcu i sierpniu 2021 roku przekazano dla pracowników i seniorów ww. domów opieki pomoc rzeczową w postaci: ubrań, 200 ręczników, ok. 50 kompletów pościeli, 2.500 sztuk rękawiczek lateksowych, 15 litrów miodu, 150 słoiczków z konfiturami i ziołami.  Ponadto w części ośrodków uzupełniono zbiory biblioteczne dodatkowymi ilościami książek i czasopism.

Rok wcześniej wspieraliśmy ośrodki akcją „Pomaganie przez ubranie”, a następnie działaniami mającymi na celu złagodzenie skutków pandemii koronawirusa i przeciwdziałania jej negatywnym konsekwencjom oraz akcją „Biblioteka dla seniora”.

Podejmowane działania były możliwe do zrealizowania dzięki wsparciu i ofiarności ludzi dobrej woli i otwartych serc. Wszystkim DARCZYŃCOM, tym znanym z imienia i nazwiska oraz tym nieznanym, bardzo serdecznie dziękujemy w imieniu własnym, seniorów, opiekunów i kierownictwa ośrodków. SPASI HOSPODI!!!