Renowacja zbiorowego grobu dzieci z sierocińca na warszawskiej Woli

Pomagamy!Pamiętamy! 

W ramach realizacji naszych celów statutowych, podejmujemy szereg działań samodzielnie lub we współpracy z innymi organizacjami w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego. W pierwszej połowie br. wzięliśmy udział w kolejnej edycji programu prowadzonego przez Fundację ORLEN – Pomagamy!Pamiętamy! 

Przygotowaliśmy projekt[i], którzy został dostrzeżony i wysoko oceniony. Znaleźliśmy się w gronie 34 organizacji i podmiotów pozarządowych, które uzyskały dofinansowanie na renowację Miejsc Pamięci w całej Polsce. Tym razem uzyskaliśmy dofinansowanie na przeprowadzenie prac przy renowacji zbiorowego grobu dzieci z sierocińca na warszawskiej Woli i ich opiekunów zamordowanych w Rzezi Woli 5 sierpnia 1944 roku. W lipcu została podpisana umowa z Darczyńcą – Fundacją ORLEN i na początku września powinny rozpocząć się już prace renowacyjne przy grobie.

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu projektu oraz wyrazić wdzięczność Fundacji ORLEN za przyznanie środków.

Spasi Hospodi!!!

 

[i] Celem projektu jest rewitalizacja Miejsca Pamięci – zbiorowego grobu dzieci z sierocińca na warszawskiej Woli i ich opiekunów – niezwykle ważnego z punktu widzenia nie tylko całej warszawskiej społeczności, ale i wszystkich obywateli naszej Ojczyzny – albowiem upamiętniającego wydarzenia związane z największą w historii Polski jednostkową zbrodnią popełnioną na narodzie polskim – tzw. Rzezią Woli. W odwecie za Powstanie Warszawskie, w pierwszych dniach sierpnia 1944 roku, hitlerowskie oddziały zbrojne i ich kolaboranci przeprowadzili ze szczególnym okrucieństwem eksterminację mieszkańców warszawskiej Woli. Historycy są zgodni co do tego, że ta tzw. Rzeź Woli była najkrwawszym epizodem Powstania Warszawskiego. Szacuje się, iż w wyniku wolskiej masakry, której szczyt przypadł na 5–7 sierpnia 1944, śmierć poniosło kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców Woli, w większości bezbronnych cywilów. Cmentarz prawosławny na warszawskiej Woli był także areną masowej egzekucji ludności cywilnej w tej masakrze. Jednym z wydarzeń, które miało miejsce na cmentarzu, był mord w „czarną sobotę” 5 sierpnia 1944 ponad setki dzieci zamieszkujących sierociniec przy prawosławnej parafii św. Jana Klimaka, personelu opiekującego się przytułkiem oraz kapłanów służących w świątyni wraz z rodzinami, a także okolicznych mieszkańców, którzy schronili się w podziemiach cerkwi bądź w domu parafialnym. Zbiorowy grób dzieci z sierocińca na warszawskiej Woli, który upamiętnia to wydarzenie, a co za tym idzie, całą tragedię Rzezi Woli, wymaga restauracji, aby mógł dalej przypominać przechodniom o ofierze bezbronnych obywateli narodu polskiego.