Wykład: Życie i trudy króla i proroka Dawida – cz. I

Życie i trudy króla i proroka Dawida – część pierwsza

W dniu 11 listopada br., po wieczornym nabożeństwie,  w domu parafialnym (ul. Wolska 138/140) odbyło się kolejne spotkanie naszej duchowej rodziny, wolskiej grupy czytającej wspólnie i codziennie Psałterz.

Wykład prowadził ks. Remigiusz Sosnowy, który dołożył wielu starań aby w sposób ciekawy i obszerny przybliżyć postać króla i proroka Dawida, świętego Starego Testamentu, a protoplastę rodu z którego narodził się Chrystus. Przedstawił czas młodości, kiedy to wręcz niezauważalny pasterz Dawid syn Jessego przeistacza się w odważnego zwycięskiego dowódcę oddziału króla Saula (X wiek przed Chrystusem). Król Dawid stał się dla ludu Izraela symbolem mesjańskim potwierdzonym przez proroka Samuela. Pierwsza Księga Samuela, opisuje : „Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Począwszy od tego dnia, duch Pański opanował Dawida…”(1Sm16,13). Czyn namaszczenia jest dotychczas zachowany w obecnej prawosławnej liturgice jako miropomazanije.

Na potwierdzenie, iż król Dawid jest symbolem mesjańskim wskazuje wiele punktów stycznych, oto kilka z nich: Prorok Samuel namaszcza Dawida – pasterza i Chrystus na świat przychodzi wśród pasterzy; Dawid pokonał Goliata, który przez 40 dni bluźnił Bogu Izraela a Chrystus przez 40 dni modlił się na pustyni; Dawid był namaszczony na króla gdy miał 30 lat i Jezus zaczął nauczać gdy osiągnął wiek 30-tu lat.

Zapraszamy serdecznie na drugą część wykładu nt. króla i proroka Dawida oraz kolejne spotkania, które odbywają się w ramach II etapu  projektu „Psałterz – źródło modlitwy indywidualnej i wspólnotowej” realizowanego przez Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń”.

HI

Zdjęcia: uczestnicy spotkania