Podziękowanie za 1,5 podatku i każdą darowiznę

Szanowni Państwo! Drodzy Bracia i Siostry! Kochani Darczyńcy!

Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń” wraz z Parafią Prawosławną św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie składa serdeczne podziękowanie Darczyńcom, którzy w rozliczeniach za 2022 rok przekazali 1,5% podatku na remont wolskiej zabytkowej świątyni – Cerkwi św. Jana Klimaka.

Dzięki Waszemu wsparciu Parafia mogła kontynuować rozpoczęty remont i podejmować kolejne prace renowacyjne, aby zapobiegać nieodwracalnym zmianom oraz przywracać dawny blask i piękno zabytkowej budowli.

Jesteśmy bardzo wdzięczni za Wasze zrozumienie, wrażliwość i okazaną ofiarność. Swoją postawą daliście dowód prawdziwej miłości i troski o nasze wspólne dobra narodowe, aby pozostawić je dla przyszłych pokoleń w jak najlepszym stanie.

Zabytkowa wolska Cerkiew jest naszym wspólnym domem, wspólną wartością, jest cząstką nieba na ziemi i troska o jej ochronę jest bardzo ważnym elementem w życiu każdego wierzącego chrześcijanina.

Razem możemy zdecydowanie więcej!

Otrzymane dotychczas środki to dla nas ogromne zobowiązanie i motywacja do dalszego działania. Prosimy, przekażcie również za 2023 rok swoje 1,5% na rzecz naszego Stowarzyszenia - KRS 0000567013. Możecie też wesprzeć naszą działalność i dokonać wpłaty na konto: BNP Paribas 26 2030 0045 1110 0415 5990. W tytule przelewu prosimy wpisać „darowizna na cele statutowe”. Będziemy ogromnie wdzięczni za każdą złotówkę i każde wsparcie naszej działalności. Otrzymane środki to dla nas ogromne zobowiązanie i motywacja do dalszego działania m.in. na rzecz słabszych, chorych i potrzebujących, pielęgnowania tradycji naszych przodków, a także renowacji zabytkowych świątyń i nagrobków.

Zarząd Stowarzyszenia deklaruje, że wszystkie środki finansowe uzyskane przez Stowarzyszenie w ramach 1,5 % podatku dochodowego i darowizny celowe zostaną przekazane na remont Cerkwi św. Jana Klimaka.

Przyjmijcie raz jeszcze, nasze z głębi serca płynące, skromne podziękowanie. Niech Wszechmogący Bóg obdarzy Was zdrowiem, mocą sił i wszelką pomyślnością, a dobro, które przekazujecie, powraca do Was po stokroć.

SPASI HOSPODI! BÓG ZAPŁAĆ!

Z wyrazami wdzięczności i głębokiego szacunku,

Zarząd Stowarzyszenia Wierni Tradycji Pokoleń

Proboszcz Parafii Prawosławnej św. Jana Klimaka